Työturvallisuuskorttikoulutus 5.6.

Työturvallisuuskorttikoulutus 5.6.

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kansanopistojen henkilökunnalle, esimiehille ja työsuojeluyhteistoimintatehtävissä toimiville. Kurssin kesto on 1 päivä, yhteensä 8 tuntia.

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on
– parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
– tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
– antaa perustietoa työsuojelusta
– vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
– herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
– pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista

Työturvallisuuskortti®  on valtakunnallinen Työturvallisuuskeskuksen valvoma yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Koulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein.

Koulutuksen hinta: 45 euroa/hlö, sisältää materiaalin, koulutuksen ja ruokailut.
Lisätiedot: opettaja Tapani Eskola tapani.eskola@jhl.fi.
Ilmoittautumiset Kansanopistopäivät 2018 -ilmoittautumislomakkeella: Ilmoittaudu.